Швидкий зв'язок

  

Постановка бухгалтерського обліку

Фахівці нашої компанії проведуть експрес-аналіз поточного стану Вашого підприємства і допоможуть грамотно організувати постановку бухгалтерського обліку, яка включає в себе виконання кількох завдань:

  • розробка та затвердження облікової політики для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування відповідно до специфіки діяльності Вашого підприємства
  • організація оптимальної схеми документообігу і оформлення первинної документації
  • складання робочого плану рахунків синтетичного й аналітичного обліку, необхідного для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності
  • ведення кадрової політики підприємства і розробка внутрішньої нормативно-розпорядчої документації (складання штатного розкладу, наказів тощо)
  • автоматизація бухгалтерського та податкового обліку
  • інші рішення, необхідні для ефективної роботи Вашої організації

Після проведеного експрес-аналізу Вашої діяльності ми допоможемо підібрати і налаштувати програмний продукт, сформуємо ефективну облікову політику, організуємо оптимальну систему документообігу, розробимо робочий план рахунків, створимо чітку схему бухгалтерських проводок, визначимо необхідні форми первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності, дамо рекомендації за технологією обробки облікової та звітної інформації.

Ця послуга буде особливо цікава недавно створеним організаціям, тому що чим краще організувати облік з самого початку, тим менше труднощів буде виникати при подальшому розвитку підприємства.

Постановка бухгалтерського обліку можлива як в комплексному підході до систем обліку, так і за окремими напрямами. Достатньо один раз грамотно організувати бухгалтерський облік, щоб надалі попередити появу систематичних помилок, що негативно впливають на фінансові результати Вашої компанії.