Швидкий зв'язок

  

Ведення кадрового обліку

Група компаній «Столиця » надає повний спектр професійних послуг з ведення кадрового обліку.

Ведення кадрового обліку передбачає документування трудових відносин, видання наказів, що відображають трудову діяльність кожного співробітника, занесення відповідних записів до особової картки і трудову книжку, ведення журналів реєстрації та табелів робочого часу.

Ведення кадрового обліку включає в себе:

1. оформлення кадрових документів у повному обсязі відповідно до вимог чинного законодавства

2. виконання всіх функцій інспектора відділу кадрів фахівцями :

  • оформлення прийому/звільнення співробітника
  • складання трудових договорів, змін, доповнень до них
  • оформлення наказів по відпустках, відрядженнях, перекладам
  • оформлення наказів про преміювання , оформлення процедури дисциплінарних стягнень
  • складання та підтримання штатного розкладу
  • складання графіка відпусток
  • ведення трудових книжок
  • видача довідок з місця роботи
  • оформлення страхових полісів обов’язкового медичного страхування

3. консультування з питань, пов’язаних з кадровим діловодством.